Co přinesl únor.

Ing. Pavel Dopita, MBA

Po kratší odmlce, o které jsem informoval, jsem opět zde s krátkým zamyšlením nad únorovým děním. Z toho se dá vyvodit, že práci na příspěvku na Mezinárodní konferenci k cestovnímu ruchu, na téma „Prevence kriminality, významný faktor cestovního ruchu ve 21. století“, mám hotový. Ano, je to tak a nejen to, již mám za sebou i úspěšné recenzní řízení tohoto příspěvku, kterým jsem prošel s hodnocením „A – přijat bez úprav“ a příspěvek bude zveřejněn ve sborníku ke konferenci a možná se dostane, v rámci dalšího hodnocení, i do časopisu Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Po práci jsem si užil zaslouženého odpočinku na lyžích na Červenohorském sedle, jak je vidět na úvodní fotografii, a kde to bylo i koncem února jako v ledovém království.

Když jsem již na akademické půdě, mám ještě jednu novinku, a sice že došlo k dohodě s panem rektorem Evropského polytechnického institutu. Výsledkem je, že již na nadcházející konferenci a i při dalším vědeckém  publikování se mohu zaštítit touto institucí. Osobně mám z této dohody radost, protože uvádět u některých příspěvků jako instituci autora VZP ČR, by nemuselo vždy být na místě, a mohlo by občas vést ke zkreslení celkového pochopení. Spolupráce Carolus Magnus University Brussel již skončila a tento krok je dalším logickým vyústěním.

Na politické scéně v Prostějově se žádné překvapení nekoná. Koalice uskutečnila první historický oficiální streamový záznam, aby tento byl v tuto dobu již v archívu nedostupný. Po odborných komisích, kde zase tolik odborníků, nejen dle mého názoru, není, jmenovala rada města Prostějova i osadní výbory, a tedy i Osadní výbor Vrahovice, opět podle svých vlastních pravidel a do toho zkusila fintu s Jezdeckými kasárnami, co se týká šibeničního termínu na zaslání návrhu na jejich využití. Po celém městě pokračuje bezduché kácení zeleně, které mohl schválit snad jen člověk s pokřiveným smyslem pro humor. Ale moc k smíchu to bohužel není.

V oblasti prevence kriminality v Prostějově jsem zatím dal volný prostor komisi, aby se nějak konsolidovala a uvidím, s čím mě překvapí. Budu žádat pravidelné zasílání výpisů z jednání, které vždy podrobím lehké analýze. Co se týká dotací, tak se prozatím nebudu vyjadřovat, vždy se k nim lze vrátit, protože minimálně jeden bod zůstane mimo jakoukoliv pochybnost hodně zvláštní. Myslím tu osobní výstroj městských strážníků.

Jak jsem již minule slíbil, do poloviny března zde zveřejním článek na téma „Využití kamerových systémů pro ochranu soukromého majetku a vyjádření ÚOOÚ“, i když některé poslední informace musím hodně nastudovat a zřejmě žádat vyjádření z ÚOOÚ. Myslím tím případ pana Františka Ryneše z Třebíče, jenž umístil, na radu Policie ČR, bezpečnostní kamery tak, aby snímaly prostor, ze kterého na jeho objekt útočili vandalové. Když je natočil, a tuto nahrávku předal Policii ČR, tito si na něj stěžovali u ÚOOÚ a ten mu vyměřil pokutu 2.500,-Kč, který nakonec nejvyšší správní soud nyní zamítl. Pikantní na celém případě je, že Nejvyšší správní soud žádal o vyjádření i Soudní dvůr EU s tím, že se mu dostalo dopovědi, že je to vnitřní záležitost ČR. Hodlám k tomuto případu získat co nejvíce informací.

Málem bych zapomněl, mám za sebou úspěšné společné vystoupení s dcerou na besídce v ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově.

Ing. Pavel Dopita, MBA

Osadní výbor Vrahovice – dílo bolševika?

kytara

Mám tu opět shrnutí informací za leden a musím začít tím, na co jsem dostal za posledních 72 hodin několik dotazů. Proč nejsem v Osadním výboru ve Vrahovicích, když jsem dopředu avizoval, že mám zájem v něm pracovat. Mnoho lidí se totiž stále domnívá, že v osadních výborech jsou demokraticky volení zástupci místních obyvatel, například na základě voleb do komunálu, místních spolků, aktivistů a podobně. Tak tomu ale není, osadní výbory nemají s takovouto demokracií nic společného a řídí se paragrafy 120 a 121 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. [1]. Potud by to bylo vše v pořádku, pokud by ovšem bolševik z rudo-oranžové koalice v Prostějově tento zákon neznásilnil a neupravil k obrazu svému. Jaká je tedy doslovná skutečná citace zákona?

§ 120
(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen „osadní výbor“). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
(3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

Vidíte tam, na rozdíl od paragrafu 122 z téhož zákona, který se týká již komisí, někde něco o Radě města? Já tedy ne. Pro úplnost ještě přesné znění i druhého paragrafu, který stanovuje pravomoci Osadního výboru.

§ 121
(1) Osadní výbor je oprávněn
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Snad bych ještě pro úplnost uvedl, že Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva.

V Prostějově si právo zřídit Osadní výbory, tedy i ten ve Vrahovicích, nezákonně uzurpuje Rada města, o které v zákoně v této souvislosti řečeno nic není, a členy vybírají po vzoru bolševických kádrováků dle toho, kdo jim jde na ruku, případně o kom si myslí, že jim nebude škodit. Jméno konkrétního radního, co mám neoficiální informaci, který zablokoval moji osobu, znám. Bohužel v atmosféře strachu, která na radnici vládne, mi nikdo nedá hmatatelný důkaz. Je i trochu smutné, že nemají ani tolik cti v těle, aby pravé důvody přiznali z očí do očí.

Takže tolik vysvětlení a pochopitelně dodatek, že výše uvedené skutečnosti nechám prošetřit a kdo ví, jak to dopadne. Navíc, když jsem již začal Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. studovat, mohu říct, že příště se podíváme na další paragrafy, kde mám jisté pochybnosti a třeba se bude spousta rozhodnutí revokovat. Nemyslím si, že chtěli vypustit džina z lahve, ale povedlo se jim to.

Jo jo, když chci s jinými vydrbat, nesmím být blbý a musím studovat i když jsem třeba soustružník, nebo malíř pokojů.

Teď k veselejším věcem. Po dvou letech se v dubnu vracím s přednáškou na mezinárodní konferenci k Cestovnímu ruchu s tématem, jak jinak, o vlivu prevence kriminality na cestovní ruch. Musím říct, že tato oblast mě v poslední době velmi baví a je tu mnoho příležitostí k rozvoji. Tímto současně dopředu odpovídám na dotaz, proč odkládám připravovaný obecný článek k prevenci kriminality pro normální lidi, který jsem zde slíbil. Ale příprava přednášky má absolutní přednost. Je v tom pochopitelně i trochu sobectví, protože sborník ke konferenci bude mít vlastní ISBN a co tam tedy vše dostanu, a v jaké formě, na to již budu mít právo, jako první autor a ostatní mě již budou muset citovat. Ovšem termín je šibeniční, do konce února předat na dvojnásobnou oponenturu.

Za to mohu slíbit, že již mám rozpracovaného rádce pro instalaci a provoz soukromého kamerového systému dle UOOU tak, aby podal co nejpřesnější informace s dokonalými citacemi. Překvapivě (za toto slovo při oponentuře diplomky vyhazuji, ale zde nelze jinak) je zde mnoho mýtů a legend a skutečnost je mnohem prostší a mnoho lidí překvapí. V této souvislosti uvažuji i o spolupráci s Policií ČR a Ministerstvem vnitra. Mimochodem, s těmi druhými zatím řeším ty projekty místní komise prevence kriminality, jak jsem uváděl minule. Opravdu jenom škoda, že v Prostějově nabídku na spolupráci odmítli.

Z ještě veselejší stránky. V ANO byla v podstatě jen jedna zaznamenáníhodná událost, a sice reprezentativní ples v Olomouci, kde jsem nesměl chybět. Za sebe musím velmi pochválit kapelu POP STARS [2], která vystoupila jako BEE GEES Revival a ABBA Revival a byla fantastická. Nemohu než vřele doporučit.

A z nejveselejší stránky. Příští týden mám po 40 letech vystoupení na pódiu s kytarou. Takové Oldies Revival :-D.

[1] zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ze dne 12.4.2000 ve znění pozdějších předpisů
[2] kapela POP STARS z Moravy; http://www.pop-stars.cz/o-skupine/

Vyjádření k Programu prevence kriminality města Prostějova pro rok 2015 (1. část).

Radní v Prostějově již vybrali, mimo jiných, i komisi prevence kriminality pro nejbližší čtyři roky [1]. Moji nabídku na spolupráci odmítli, co se dá dělat, a již jsou tu i první informace k programu pro rok 2015. Prozatím tedy pouze hrubě popsané projekty, pro které se budou narychlo žádat dotace z MV dle „Vyhlášení Programu Prevence kriminality na rok 2015“[2]. Celkem se jedná o projekty za zhruba milion korun, kdy na 70% se bude město právě snažit získat uvedené dotace. Podíval jsem se proto na některé body této žádosti [3].

První, co mě velmi zaujalo, je snaha o dotaci pro nákup osobních kamer pro strážníky Městské Policie za 200 tisíc Kč. Zde mám rozdílný názor a tento projekt rozhodně nepovažuji za součást prevence kriminality tak, jak je definována nejen platnou teorií, například Zapletalem [4], ale i dle Zásad pro poskytování dotací v čl. 4. bod 3. písmeno f [5]. Dle mého se jedná o osobní výstroj a výzbroj strážníků, primárně určenou k zaznamenání jejich zásahů pro případné posouzení oprávněnosti a nikde jsem nenašel jiný výklad. Ostatně to je uváděno i v dokumentu města [3]. Prospěch v rámci programu prevence kriminality mi v tomto případě tedy zůstává utajen. Zajímalo by mě proto nejen zdůvodnění komise a sociálního odboru, která uvedený dokument [3] předkládá, jakým způsobem si chce tento návrh obhájit a na kterou kapitolu nasadit, ale bude mě zajímat i názor konzultanta OPK a dále příslušného dotačního úředníka, který tento projekt dostane na starosti a má pro něj přidělit částku 180 tisíc Kč. S pořízením osobních kamer souhlasím, považuji je za užitečné a v tomto nemám námitek, ale dle mého rozhodně nelze na tento projekt požadovat dotace a vydávat za projekt z oblasti prevence kriminality, když prostředky jsou potřeba jinde.

K nejdražšímu projektu, tedy digitálnímu IP záznamovému zařízení za 490 tisíc Kč (dotace 300tis.), se moc vyjadřovat nebudu, i když zde bych tomu technicky asi rozuměl nejvíc, ale jedná se o upgrade stávajícího systému a pokud se zakoupená technika naváže na stávající dohledový kamerový systém, zvýší se pravděpodobně jeho kapacita a to bude dobrý vstup pro koncepční rozvoj tohoto systému. Například v oblasti bezpečných zón, nebo bezpečných koridorů, jejichž realizaci jsem uváděl a navrhoval ve svých předvolebních materiálech. Když se podívám do Zásad [5], splňuje požadavek i stanovený limit 350 tisíc Kč.

Dále jsou tu [3] již jen projekty týkající se sociální prevence a jeden z viktimologické prevence. Konkrétně tedy tábor pro 35 dětí z evidence odboru sociálních věcí za 140 tisíc Kč (dotace 95tis.Kč) a víkendový tábor pro 40 stejně evidovaných děti za 40 tisíc Kč (dotace 30tis.Kč). Osobně trochu netuším, kam zařadit brannou soutěž „O pohár primátora“ pro žáky druhého stupně ZŠ za 80 tisíc Kč (dotace 70tis.Kč), kde je očekáván ten kýžený dopad na prevenci kriminality. Ale budiž, když nebudou na této akci, budou třeba brát drogy. A vlastně ne, v tom případě by dotace nemohla být přidělena, protože drogová problematika je v rámci jiného balíčku [5, čl. 4. bod 2. písmeno c]. Věřím, že zde dotace budou přiděleny, ale stejně bych raději viděl tuto investici někde jinde, ovšem dá se akceptovat.

Co mi ale u všech těchto projektů z kapitoly sociální prevence vadí, že nevidím nějaký dlouhodobý koncept a také mi velmi chybí popsán očekávaný následný přínos, v čem komise očekává zlepšení v oblasti prevence kriminality. Co jsem se prozatím seznámil, tak u jednorázových akcí podobného stylu v podstatě výrazný efekt nelze vysledovat. Mnohem lepší výsledky má dlouhodobě trvající cílený projekt. Připadá mi to příliš alibistické, uděláme jednorázový projekt, utratíme dotace, uvedeme, kolik peněz jsme do toho dali, uděláme si čárku a že z toho nic není, si třeba ani nikdo nevšimne. Velmi by mě zde zajímal jak názor komise, tak odboru sociálních věcí, která dokument předkládá, z jakých materiálů čerpali, když všude se prosazuje heslo „Prevence se musí vyplatit“ a požaduje se efektivita [6], kde je ten známý český SMART.

Mírné rozpaky mám i nad projektem „Aktivní senioři“, kde to není ani tak nad vlastním obsahem, i když i ten je možná z jiné oblasti, ale nad rozsahem celé akce. Když uvážím, že celá tato aktivita za skoro 50 tisíc Kč (dotace 24tis.Kč) je určena pouze pro 90 seniorů, tedy pro necelé 1,5%, nabízí se mi samozřejmě otázka, co se zbývajícími 98,5%? Přitom právě senioři jsou velmi ohroženou skupinou, různými šmejdy počínaje a pouliční kriminalitou konče. I zde je nutná podrobná diskuze a stanovení dlouhodobé koncepce, která se zaměří na širší vzorek seniorů, zejména těch nejvíce ohrožených. To ti, co budou běhat po lese a plnit „odznak zdatnosti“ nejspíš nebudou. Pokud tohle má být jediná akce pro seniory, pak říkám ne.

Takže když zhodnotím tento hrubý nástřel, i když chápu, že tento má jediný cíl, a sice rychle zažádat o dotace, nemohu se ubránit jistému rozčarování. Chybí mi zde jakýkoliv koncepční, dlouhodobý, program. Rozumím, že vše bylo podmíněno času, aby byl dokument odeslán na MV do konce měsíce, ale to dle mého není omluva. Také bych očekával, že již na této úrovni bude uveden u jednotlivých bodů očekávaný následný efekt, nejlépe dlouhodobý, který tyto investice přinesou, alespoň jednou větou. Co mi bohužel chybí nejvíc, tak zmínka o jakémkoliv rozumném projektu z oblasti situační prevence, která je mi, s ohledem na moji praxi a studium, mnohem bližší. Upřímně se těším, že až příští měsíc bude vydána podrobná zpráva, již tam projekty z této oblasti budou a současně bude všude smysluplně popsán očekávaný přínos. Slibuji, že tuto zprávu prostuduji velmi podrobně a budu se k ní stavět jako k seminární práci na vysoké škole. Rád pomohu komisi alespoň konstruktivní kritikou.

Osobně mám v současnosti rozpracovaný ještě obecně srozumitelný článek k dané problematice pro širší veřejnost.

Jedna poznámka nakonec. Již na této úrovni je příliš zřejmé, že na tomto programu se podílí zejména, nebo možná pouze, dvě složky, a sice Městská policie si řekne, co potřebuje za technické vybavení a odbor sociálních věcí si do toho zahrne některé svoje programy. Snad proto mi to připadá trochu chudé.

Uděluji souhlas s uváděním a zveřejňováním tohoto článku jako celku, případně částí s podmínkou odkazu na celý článek.

Ing. Pavel Dopita, MBA

Zdroje:
[1] Výpis z 5. schůze Rady města Prostějova ze dne 20.1.2015; [cit. 25.1.2015], <http://www.prostejov.eu/cz/obcan/samosprava/rada-mesta/usneseni/2015/vypis-z-5-schuze-rady-mesta-prostejova.html>
[2] GJURIČOVÁ, Jitka; Vyhlášení Programu Prevence kriminality na rok 2015; Praha: Ministerstvo vnitra, 2015.
[3] Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2015 a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 10% podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace., Materiál pro schůzi Rady města Prostějova, konanou dne 20. 1. 2015.
[4] ZAPLETAL, Josef; Prevence kriminality; Praha: Policejní akademie ČR, 2000. ISBN 80-7251-047-9.
[5] Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2015; Praha: Ministerstvo vnitra, 2014; MV-133097-5/OP-2014
[6] TOŠOVSKÝ, Michal; Měření efektivity preventivních programů, aneb jak měřit něco, co se nestalo; Otevřená společnost OPS, Praha: Ministerstvo vnitra, 2013

PF 2015

Ing. Pavel Dopita, MBA - PF2015

Trochu netradiční pé-efkou Vám všem chci v novém roce 2015 popřát hodně úspěchů a ať se Vám daří splnit si svá přání a tužby. Pavel Dopita

I relaxace je důležitá.

Pavel Dopita na kole

Nelze žít pouze prací a případně politikou, ale je nutné umět i odpočívat. A to samozřejmě nejlépe aktivně. Kdo mě zná, ví, že není v okolí cykloturistická akce, jíž bych se nezúčastnil a těší mě, že všechny, ať již je to Smržický vandr, Putování za loštickým tvarůžkem, nebo třeba cesta na Bílý kámen ve vojenském újezdu Libavá, se těší stále větší a větší vaší přízni. Nejbližší akcí, kde mě můžete potkat a na kterou Vás srdečně zvu, je 11. ročník Náměšťského cyklovéjezdu a véšlapu, který se koná 21.6.2014. Více informací o vlastní akci lze nalézt třeba zde.