Životopis

Dovolte, abych se stručně představil, jmenuji se Pavel Dopita, pocházím z Prostějova, místní části Vrahovice, kde s malými výjimkami, po dobu studií a základní vojenské služby, žiji již padesát let, takže znám podrobně problematiku tohoto města a obzvláště části Vrahovice.

Když jsem již zmínil studia, po absolvování Střední průmyslové školy strojnické v Prostějově jsem studoval na Vysokém učení technickém v Brně, kde jsem získal titul Inženýr v oboru Automatizované systémy řízení (1987) a po mnoha letech doplnil vzdělání, tentokráte o profesní MBA na European Carolus Magnus University Brussels – obor General Management, se zaměřením závěrečné práce na řízení informační bezpečnosti (2013). Následovalo právní studium LL.M. (Master of Law) na Evropském polytechnickém institutu, obor korporátní právo. V sopučasné době studuji Doplňkové pedagogické studium pro výuku na středních školách. Mimo dalších odborných kurzů a univerzit z oblasti IT, například Oracle University (1999, 2004, 2012), jsem absolvoval i skupinu manažerských akademií (2012) se zaměřením na týmovou spolupráci a procesní řízení. V letech 2015 až 2017 jsem absolvoval sérii právních kurů Nugis Finem při Univeruite Palackého.

Dopita promoceJsem ženatý, mám jedno dítě a žiji v rodinném domě ve Vrahovicích. Volný čas trávím sportem, nebo rodinnými výlety do přírody se psem.

Po vysoké škole a základní vojenské službě, kterou jsem po ročním absolvování opustil v hodnosti poručíka ČSLA, jsem několik let zaváděl IT technologie jako vedoucí oddělení výpočetního střediska ve v.d. Mechanika Prostějov. Nyní již více než dvacet let pracuji na různých pozicích ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky v oblasti informačních technologií, nejprve jako vedoucí IT a systémový administrátor na pobočce v Prostějově, nyní na Ústředí pojišťovně v Praze s pracovištěm v Olomouci a působištěm v celém Olomouckém kraji v oblasti uživatelské podpory ICT.

Současně od roku 2016 učím na Evropském polytechnickém institutu s.r.o. obory IT v bakalářském programu a od roku 2017 i na soukromém gymnáziu. Zaměření je především architektura PC a pak 3D grafika. Nyní jsem garantem modulu kybernetická bezpečnost v rámci GDPR u MBA studia.

Profesní život jsem v posledních asi sedmi letech rozšířil o právní problematiku obecné prevence kriminality, zejména kamerových dohledových systémů. Poprvé jsem se s ISMS (Information Security Management System) setkal v již počátkem devadesátých let v rámci rozvoje IT ve VZP ČR a časem rozšířil o BCM v oblasti IT (Business Continue Management). Bylo tedy logickým vyústěním, při mé veřejné angažovanosti, že jsem to, co znám, převedl i do obecné roviny. Na téma prevence kriminality přednáším na mezinárodních konferencích, vysokých školách a publikuji v impaktovaných odborných časopisech.

Napsat komentář