Co přinesl duben

Na kole vinohrady - Pavel Dopita

Přichází nejkrásnější období roku, kdy se vše zazelená a probouzí se novým životem. Tedy pokud se nepotká s kůrovcem z prostějovské radnice, ale život si vždy cestu najde. Co se děje v rámci politické situace můžete sledovat na záznamech z jednání zastupitelstva a o čem utajeně jedná rudo-oranžová koalice, se stejně můžeme jen domnívat. Spíše mě překvapilo, že jediný dokument, který se ke mě dostal s komise prevence kriminality je doporučení dotací pro BESIP. To už skutečně nevím, zda si ti „odborníci na radnici“ dělají cílenou legraci, nebo to myslí opravdu vážně. I když možná chtějí rozšířit stávající teorii o samostatnou kapitolu BESIP a doc. Zapletal se bude zřejmě divit a budou se přepisovat knihy. Smutné je, že o nějakém „skutečném“ programu prevence kriminality, který by nyní měli rozpracovaný, žádnou informaci nemám.

Co se týká právě zmiňované prevence kriminality, založil jsem na facebooku stejnojmennou skupinu, Prevenece kriminality, kde se chci věnovat nejen aktuálním tématům, ale především situační prevenci. Již je tam mé vyjádření k Stanovisku 1/2015 vydané ÚOOÚ ke kamerovým systémům v autě a dále něco málo k bezpečnému přístupu do elektronického bankovnictví.

Ještě jednu skupinu jsem na facebooku založil, a sice věnovanou OS Linux, která by měla sdružovat zájemce o tento bezpečný operační systém v Prostějově. Můžete ji nalézt zde Linux Install Party Prostějov a přístup do ní je neomezený. Nyní ladíme termín pro první setkání. V plánu jsou i případné přednášky na zajímavá témata.

Mám za sebou úspěšné vystoupení na 8. Mezinárodní vědecké konferenci s tématem „Prevence kriminality, významný faktor cestovního ruchu ve 21. století“ a mile mě překvapila i následná diskuze, kdy bylo znát, že téma je skutečně živé. Odměnou je, že mám, díky vystoupení na konferenci, své teoretické závěry podpořené i publikační činností (ISBN 978-80-87300-61-9 ). Současně jsem byl požádán, zda nechci sedět v hodnotící komisi SVOČ, které se u příležitosti konference konalo, jak je vidět na následující fotografii.

SVOČ - Pavel Dopita

Odprezentované práce snesly ty nejpřísnější kritéria a jejich přínos byl na velmi dobré úrovni. Co se dále týká akademické půdy, zpracoval jsem oponenturu inženýrské diplomové práce na téma informačních technologií v zemědělských podnicích na České zemědělské univerzitě, kde jsem se zaměřil mimo jiné opět na otázku bezpečné komunikace. Poslední novinka z tohoto okruhu mě potěšila, od podzimu budu pravděpodobně studovat právo v rámci LL.M. studia na Evropském polytechnickém institutu. Jaké si vyberu téma pro disertační práci není asi těžké uhodnout.

K osadnímu výboru ve Vrahovicích, tomuto zvláštnímu orgánu koalice, toho není moc co říct. Zápisy v elektronické podobě utajené a na radnici jsem zatím z časových důvodů nežádal. Zkusím dohledat, zda tím neporušují zákon. Ovšem množí se mi v e-mailové schránce kopie žádostí občanů, které na tento orgán rady míří, přesněji k rukám její předsedkyně. Protože k těmto informacím ale nikdo jiný nemá přístup, cítím, že musím tu část stránek věnovanou Osadnímu výboru ve Vrahovicích, vytvořit co nejdříve.

Nyní již k soukromému životu. Zahájil jsem letošní cyklistickou sezónu a po Lobodicích jsem se zúčastnil i otevírání vinařských cyklostezek v Uherském hradišti. Z něj je úvodní fotografie, která vznikla ve vinařské uličce v Polešovicích. Další naplánovaný mám cyklovýšlap na Šerák, tak tam snad do té doby nenapadne sníh.

Mezitím jsem přečetl dvě knihy od Ivo Tomana, O úspěchu a Štěstí na míru. Mohu každému, nejen tyto jeho dvě knihy, vřele doporučit. I když třeba sám mám na některé otázky jiný úhel pohledu, je poznání jeho výkladu velmi poučné.

V neposlední řadě jsem napsal pár článků o bylinkách a jejich léčivých účincích. Zejména těch, které mám doma. Snad právě proto jsem založil další, trámkem ohraničený, bylinkový záhonek. Jak jsem psal hned v úvodu, vše se zelená a začíná nejkrásnější období roku.

Ještě jedno doporučení. Pokud chcete sledovat mé aktuální postoje a vyjádření, doporučuji dát do sledování můj osobní profil na facebooku: Ing. Pavel Dopita, MBA