Nová rubrika – Osadní výbor Vrahovice

Kostel sv. Bartoloměje, Vrahovice

Pro zájemce o dění ve Vrahovicích, o tom, co dělá a nedělá Osadní výbor, kteý své stránky již přes rok neaktualizoval, jsem zde založil novou rubriku. Jak víte, neprošel jsem přísným kritériem na člena Osadního výboru ve Vrahovicích. Nemám správnou stranickou knížku a ani nemám ten požadovaný kladný vztah k bolševikovi. Prozatím zkouším získat alespoň status hosta. Žádost, kterou jsem odeslal e-mailem na Mgr. Galářovou, zde v případě zamítnutí zveřejním. Současně chystám dopis s dotazem, zda nedošlo k porušení Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., §120 a 121 tím, že Rada města provedla kádrování uchazečů ještě před předáním na schválení zastupitelstva města a vyřadila ty politicky nevhodné. Prozatím chystám podklady.

V rubrice se hodlám zabývat zejména tématy, která nejen mě zajímají, jako cylostezkou do Vrahovic, prevencí kriminality, sportem, ale samozřejmě i dalšími aktualitami z Vrahovic.